Lữ Trần Việt Thi – Chuyên viên QC, tổ trưởng QC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học

Trình độ tin học: Trình độ B

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B)

Kinh nghiệm làm việc: 10 năm

  • 1988
  • Nữ
  • Độc thân
  • Trên 10 năm
Lu Tran Viet Thi 25Aee1F1