Hà Thị Thanh Hiền – Kế toán kho

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Trình độ tin học: A + b

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh

Kinh nghiệm làm việc: Đã làm kế toán kho công ty sản xuất thức ăn gia súc

  • 1994
  • Nữ
Ha Thi Thanh Hien 060B51D9