Nguyễn Hồng Phúc – Công nhân may

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Không

Trình độ tin học: Không

Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn

Kinh nghiệm làm việc: Không

  • 1995
  • [email protected]
  • Nữ
  • Độc thân
Nguyen Hong Phuc Af81900A