Trang chủCai LậyIE MANAGER ở , Công Ty May Mặc Bodynits

IE MANAGER ở , Công Ty May Mặc Bodynits

IE MANAGER ở , Công Ty May Mặc Bodynits

Thời hạn: 20/04/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng: 1

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Địa điểm
Tiền Giang

Lĩnh vực
Da giày

Ngành nghề
Công nhân/ LĐPT

Vị trí
Giám đốc/ Trưởng BP

Mô tả việc làm

– Be responsible to all of production support regarding organize layout, balance as well as optimize production in Sewing, includes studying method and actual practice in production floor.
Chịu trách nhiệm đối với tất cả các công việc hỗ trợ sản xuất liên quan đến sắp xếp sơ đồ chuyền, cân bằng và tối ưu hóa quy trình sản xuất tại chuyền may, bao gồm giai đoạn nghiên cứu phương pháp và áp dụng thực tế trong giai đoạn sản xuất.

Quyền lợi công việc

Phúc lợi: được xét tăng lương định kỳ hàng năm
Ngày nghỉ: thứ 7 và chủ nhật
Lương: 1,500 – 2,000 USD

Yêu cầu tuyển dụng

– understand well process flow at each stage in BILA, so that maintain all necessary communication with teams and ensure the productivity in sewing line with smooth supply chain from raw material to output.
Hiểu rõ quy trình tại mỗi công đoạn ở BILA, từ đó duy trì các liên hệ cần thiết với các nhóm phụ trách và đảm bảo năng suất tại chuyền may với sự vận hành ổn định từ đầu vào đến đầu ra.
– Responsible to clarify JD for each position in IE department and prepare all kind of necessary training material for each position to understanding their working scope well.
Chịu trách nhiệm làm rõ Mô tả việc làm cho từng vị trí trong bộ phận IE và chuẩn bị tất cả các nội dung huấn luyện cho từng vị trí để giúp họ hiểu rõ phạm vi công việc.
– Assign manpower to take all kinds of necessary data, that can be used to monitor and analysis production actual situation, so that, having enough data to minimize nonproductively point as well as develop improvement method.
Bố trí nhân sự để phụ trách tất cả các dữ liệu cần thiết sử dụng để theo dõi và đánh giá tình hình sản xuất thực tế, như vậy, có thể có đủ dữ liệu để giảm thiểu các điểm không phù hợp cũng như phát triển các phương án cái tiến.
– Responsible to assign changeover team as well as cooperate with related parties during changeover stage in order to minimize preparing time. Be responsible to carry out pilot run in order to eliminate any risky point before starting new style.
Chịu trách nhiệm phân công nhóm chuyển đổi mã hàng cũng như phối hợp với các bộ phận liên quan khác trong suốt quá trình chuyển mã hàng nhẳm giảm thời gian chuẩn bị đến mức thấp nhất. Chịu trách nhiệm tiến hành giai đoạn chạy pilot để loại trừ các nguy cơ trước khi bắt đầu mã hàng mới.
– Responsible to improving productivity through implementing innovative management tool (template/folder/management tools, etc.). Cooperate with other teams to ensure the awareness as well as readiness to apply these tools. Ensure the effectively communication method for updating the change.
Chịu trách nhiệm cải thiện năng suất thông qua việc thực hiện các công cụ quản lý đổi mới (rập, cử, công cụ quản lý, vv). Phối hợp với các nhóm khác để đảm bảo họ hiểu rõ cũng như sẵn sàng thực hiện các công cụ đổi mới. Đảm bảo các phương thức truyền đạt hiệu quả để cập nhật các thay đổi này.
– Responsible to provide incentive calculating system for operator as well as production staff. Ensure communicating method to collect necessary data enough to calculate incentive with highest accuracy.
Chịu trách nhiệm cung cấp hệ thống tính tiền sản lượng cho công nhân viên. Đảm đảo các cách trao đổi thông tin để thu thập dữ liệu cần thiết để tính năng suất với sự chính sác cao nhất.
– Preparing all training course within IE scope that aims to train up production staff on efficiency/individual skill. Cooperate with related parties to fulfill the training material.
Chuẩn bị tất cả các buổi đào tạo trong phạm vi công việc IE để đào tạo về năng suất/kỹ năng cá nhân. Phối hợp với các bên liên quan để bổ sung tài liệu đào tạo.
** Yêu Cầu: ứng viên là người việt giỏi tiếng anh hoặc người người nước ngòai giỏi tiếng việt

Hồ sơ công việc

Gởi CV vào địa chị mail nhân viên Nhân Sự: [email protected]
Đến trực tiếp Công Ty hoặc liên hệ theo sđt hotline: 033 758 3851 – 0273 377 7225
Hoặc đến trực tiếp công ty địa chỉ: Ấp 6, xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tuền Giang

Hồ sơ gồm :
– Đơn xin việc
– Sơ yếu lý lịch
– Xác nhận hạnh kiểm
– Khám sức khỏe (không cần xét nghiệm máu, nước tiểu)
– 3 cmnd photo công chứng
– 1 hộ khẩu photo công chứng
– 3 hình 3*4
– Bằng cấp photo công chứng

Thông tin thêm

Công Ty May Mặc Bodynits

Người liên hệ: Nu Pham

Điện thoại: 0337583851

Việc làm công ty Singapore
Việc làm Trợ lý/ Thư ký
Việc làm Kỹ sư
Tuyển Công nhân/ Nhân viên tại công ty Nhật Bản
Việc làm Theo dõi đơn hàng Giờ hành chính
Tuyển NV Theo dõi đơn hàng ở cty Dệt may
Việc làm Quản đốc/ Giám Sát/ Tổ Trưởng
Việc làm Công nhân/ Nhân viên Dệt may
Việc làm Công nhân/ Nhân viên Hồ Chí Minh
Việc làm SX Linh kiện
Full-time

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.tiengiang.top – Xin cảm ơn!

RELATED ARTICLES